Policlinic

IMGP3402

POLICLINIC – 60 years of October Street , 4 , Osipovichi

on 800 visits per shift which part are:

 

4 bonded FAS (Vyazyevsky, Zamoshsky, Vereytsovsky, Protasevichsky) and Osipovichi feldsher’s station.

Vyazyevsky feldsher-midwife station

Central Street, 18,Vyazye,213711

Chief (feldsher): Tatyana A.Vashkevich

(8-02235) 42-6-55

 

Vereytsovsky feldsher-midwife station

Y. Kupala Street,Drazhnya,213716

Chief (feldsher): Natalya M.Yermolaeva

(8-02235) 55-0-14

 

Zamoshsky feldsher-midwife station

Central Street, 4,Zamoshye,213760

Chief (feldsher): Kartun Marina Aleksandrovna

(8-02235) 30-5-98

 

Protasevichsky feldsher-midwife station

Soviet Street , 10,Protasevichi,213763

Chief (feldsher): Yulia A.Polyakova

(8-02235) 32-4-32

 

Feldsher’s station at station of Osipovichi

Station Street, 12, Osipovichi,213765

Chief (feldsher): Natalya P.Serpokryl

(8-02235) 62-2-69

Healthcare institutions© 2018 Осиповичская ЦРБ
213761 город Осиповичи, Могилевская область ул. Октябрьская 2 (8-02235) 77-4-29
Осиповичский РИК Министерство здравоохранения